Oběhová soustava

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2     
       
3 
   
4        5 
             
6       
         
     
     
7           
             
 
 
 
 
8     
       

Across

  1. céva vedoucí krev do srdce
  2. pohon celého krevního oběhu
  3. orgán, v němž se okysličuje krev
  4. část srdce
  5. nejcennější tekutina

Down

  1. nejtenčí céva
  2. céva vedoucí krev od srdce
  3. část srdce


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!